Erhallar Demir Çelik San ve Tic. A.Ş.

Karabük’te kuruluş tarihi olan 1962 ‘den bugüne kadar demir-çelik sektöründe özverili ve disiplinli çalışmayla beraber köklerinden aldığı güçle sürekli büyüyerek ve gelişerek şimdiki konumuna gelmeyi başarmıştır. Kalite ve güven denince akla ilk gelen firma olan Erhallar D.C. bundan sonra da azim ve istikrarla yoluna devam ederek daha büyük sanayi atılımlar yapmayı hedeflemektedir.

12000 metre kare alana kurulu olan fabrikamızda yılda 200 000 ton kapasite ile çalışarak 8 mm ile 32 mm arasında nervüllü ve düz inşaat demiri üretilmektedir. Ayrıca köşebent, NPU demir, T demir, altıköşe demir, dört köşe demir, lama ve silme satışıda yapılmaktadır.
Karabük’ün mali yapısında önemli bir yeri olan demir-çelik ticaretinde yaptığımız finansal yatırımlarla almış olduğumuz sorumluluğun bilincindeyiz ve ülkemizin şartları göz önünde bulundurulduğunda yöremiz insanına küçümsenmeyecek oranda iş imkanı sağlayarak hizmet vermekten dolayı son derece gururluyuz.

Amacımız, ilk günkü heyecan ve hevesle prensiplerimizden ödün vermeden büyük bir azim ve karalılıkla üretimimizi devam ettirmek, müessesemizi sürekli geliştirerek ve büyüterek hizmet alanımızı genişletmektedir.

DUYURU !
Şirketimizin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak;2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetim Kurumu ile ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Varlık Global Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile 04/09/2020  tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul kararına istinaden 04/09/2020 tarihinde Bağımsız Denetim özleşmesi imzalanmıştır.